Ingvarsbygget

ett naturreservat i Laholms inland

17 augusti 2017 Torsdag 18:00 Laholm Södra Halland Skog och naturvård

Samåkning från Tivolitorget kl.17.15. Det är i huvudsak ett kulturlandskap som bevarats. Öppen mark, gles till tät skogsmark, bestående av lövblandskog, med inslag av våtmark. Marken betas fortfarande. Vi följer en vandringsledgenom området på ca. 1 km. Medtag fika.