Invasiva främmande arter

Invasiva främmande arter är ett växande problem, eftersom dessa arter – troligen
gynnade av det varmare klimatet – snabbt brer ut sig och tränger undan befintliga växter
och djur. Lunds kommun har med framgång bekämpat jätteloka under flera år, men har
inte arbetat med några andra arter.

23 september 2018 Söndag 09:00 - 11:30 Lund Lund Skog och naturvård

 

Under ett par timmar kommer vi att cykla runt och bekanta oss med några invasiva främmande växtarter i sydöstra Lund. Ta med fika! Vi samlas kl. 9.00 på Öster, där Hardebergaspåret korsar motorvägen.