Inventering av Snåltäppan

Kom gärna och se hur en inventering går till! Inventeringen av Snåltäppan

görs av botaniskt intresse. Hur gynnas arterna av den fagning och slåtter

som regelbundet gjorts här sedan några år? Snåltäppan ligger på höger 

sida av vägen mot Bruket och Görvälns slott 400 m efter att du tagit av från

Mälarvägen.

Området inventeras tre gånger per år:i maj, mitten av juni och just före

slåttern i augusti. Du är välkommen att delta på alla träffarna eller bara vid

något enstaka tillfälle

13 augusti 2017 Söndag 17:00 - 20:00 Järfälla Järfälla Skog och naturvård

Kom gärna och se hur en inventering går till! Inventeringen av Snåltäppan

görs av botaniskt intresse. Hur gynnas arterna av den fagning och slåtter

som regelbundet gjorts här sedan några år? Snåltäppan ligger på höger 

sida av vägen mot Bruket och Görvälns slott 400 m efter att du tagit av från

Mälarvägen.

Området inventeras tre gånger per år:i maj, mitten av juni och just före

slåttern i augusti. Du är välkommen att delta på alla träffarna eller bara vid

något enstaka tillfälle