Juni - Juli Nattfjärilsskådning vid lampa och/eller lockbete.

Vi kommer under alla omständigheter att göra åtskilliga utflykter nattetid (säkert ca 15-20 st) under sommaren.

1 juni 2017 Torsdag 00:15 - Måndag 23:45 Karlskrona Karlskrona Skog och naturvård

Hugade personer kan höra av sig till Filip 0708-812 808 eller 0455-812 88, så kommer vi överens om lämpliga tidpunkter. Vi kommer under alla omständigheter att göra åtskilliga utflykter nattetid (säkert ca 15-20 st) under sommaren och då kan vi ta med er när ni tycker att det passar och så kan vi bättre parera vädret på det viset.