Klimatmanifestation #FridaysForFuture

Vi uppmanar Orsas politiker och alla beslutsfattare att ta klimatförändringarna på allvar, att verka för att nå 1,5 graders målet och att följa Parisavtalet!

Manifestationen är en del i en global aktion utifrån Greta Thunbergs aktion Fridays For Future.

15 mars 2019 Fredag 16:00 - 18:00 Orsa Orsa Hållbar konsumtion, Klimat, energi, Globalt arbete