Klimatveckan 2017, Jönköping

Klimatveckan arrangeras i Jönköpings län den 21-28 september 2017.

21 september 2017 Torsdag 00:00 - Torsdag 00:00 Jönköping Tranås Hållbar konsumtion, Klimat, energi och transporter

Klimatveckan arrangeras i Jönköpings län den 21-28 september 2017.

Klimatveckan är länets största mötesplats för energi-, klimat- och hållbarhetsfrågor.

Det övergripande syftet med Klimatveckan är att bidra till att nå Klimatrådets vision om att Jönköpings län senast år 2050 är ett plusenergilän. Detta genom att sprida kunskap, inspirera samt skapa och lyfta fram möjligheter inom energi- och klimatområdet.

Klimatveckan präglas av gränsöverskridande aktiviteter som ger kunskap och ökad medvetenhet runt klimatfrågor på bred front på nationell nivå. Goda exempel från hela landet lyfts fram.

Läs mer på: klimatveckan.klimatradet.se