KRAV och kretsstämma (Årsmöte)

KRAV-märket är Sveriges mest kända miljömärkning för
mat. Vaxholmsbon Anita Falkenek är sedan ett år VD på
KRAV och kommer att berätta om vad certifieringen
innebär, hur kriterierna utvecklas och jämförelser med andra
miljömärkningar. Efter föredrag och frågor kallas
medlemmarna i Vaxholmskretsen till kretsstämma.
Punkterna i dagordningen är de stadgeenliga. Plats
Hamngatan 50. Info: Jan Holmbäck 070-719 22 00.

13 mars 2018 Tisdag 18:30 Vaxholm Vaxholm Hållbar konsumtion

KRAV-märket är Sveriges mest kända miljömärkning för
mat. Vaxholmsbon Anita Falkenek är sedan ett år VD på
KRAV och kommer att berätta om vad certifieringen
innebär, hur kriterierna utvecklas och jämförelser med andra
miljömärkningar. Efter föredrag och frågor kallas
medlemmarna i Vaxholmskretsen till kretsstämma.
Punkterna i dagordningen är de stadgeenliga. Plats
Hamngatan 50. Info: Jan Holmbäck 070-719 22 00.