Kretsårstämma

Nu är det dags för Järfällakretsens årsmöte!

22 mars 2018 Torsdag 19:00 - 21:00 Järfälla Järfälla Hållbar konsumtion, Klimat, energi, Skola, Hav och vatten, Jordbruk och mat, Miljögifter, Skog och naturvård, Globalt arbete, Miljörätt

Motioner till stämman skall vara styrelsen tillhanda senast den 12 mars på någon av nedanstående adresser:

Naturskyddsföreningen, Box 2066, 176 02 Järfälla eller styrelsen.jarfalla@naturskyddsforeningen.se

Handlingar till stämman finns i god tid på vår hemsida. Föreningen bjuder på kaffe/te och kaka.