Kretsråd

Välkomna till kretsråd söndag 4 mars i Lund! Som vanligt är det ett tillfälle för kretsarna att träffas, byta erfarenheter och knyta kontakter. Kom gärna med förslag på ämnen som du vill ta upp vid kretsrådet.
 
4 mars 2018 Söndag 13:00 Kansliet i Lund Skåne länsförbund Hållbar konsumtion, Klimat, energi, Skola, Hav och fiske, Jordbruk och mat, Miljögifter, Skog och naturvård, Globalt arbete, Miljörätt
Välkomna till kretsråd söndag 4 mars i Lund! Som vanligt är det ett tillfälle för kretsarna att träffas, byta erfarenheter och knyta kontakter. Kom gärna med förslag på ämnen som du vill ta upp vid kretsrådet.
 
Vid förra kretsrådet i november berättade Magnus Billqvist om möjligheterna att nå ut till nya grupper med hjälp av sociala medier. Är det någon som har provat detta, och hur går det? Kan ni sprida era erfarenheter och kanske visa på fallgropar som kan undvikas? Vi kan lära av varandra.
 
De flesta kretsarna har fått förslaget till ny Klimat- och energistrategi för Skåne från länsstyrelsen. Se länsstyrelsens hemsida http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/klimatarbete-lst/Pages/klimat_energistrategi.aspx  Vad ska vi ha för synpunkter och hur ska vi påverka? Med gemensamma krafter kan våra synpunkter få större tyngd.
 
Vi har en del att tala om inför länsstämman som i år äger rum 28 april i Falsterbo. Kretsrådet har till uppgift att nominera en valberedning, som ska utses av stämman. Valberedningen har en betydelsefull uppgift och det är viktigt att hitta rätt personer, minst tre stycken, som vill ta på sig uppdraget. Tänk igenom ordentligt vilka människor ni känner inom föreningen som kan vara lämpliga!
 
Ni bör också nominera en ny kretsrådsordförande till stämman. Jag har varit det i två år men tyvärr inte alls lagt så mycket tid på uppdraget som det förtjänar, och det blir inte bättre framöver. Hoppas att någon annan vill ta sig an detta.
 
Välkomna söndag 4 mars kl 13 till Naturskyddsföreningen i Skånes kansli, Nils Bjelkegatan 4B i Lund. Vi räknar med att hålla på i tre-fyra timmar, och bjuder förstås på fika. Anmäl gärna deltagande i förväg till kansli.skane@naturskyddsforeningen.se
 
Vänliga hälsningar
Margit Anderberg
Tfn 046 184140, 0706 970699
manderberg@bredband.net