Kretsråd

Vi samlas i Naturskyddsföreningen i Skånes nya kansli, som ligger precis över gatan från tågstationen i Höör, adress Järnvägsgatan 8, senast klockan 13. Därifrån går vi tillsammans till möteslokalen Älvkullen, adress Älvgatan 2.
31 mars 2019 Söndag 13:00 - 16:00 Älvkullen, Höör Skåne länsförbund Hållbar konsumtion, Klimat, energi, Skola, Hav och vatten, Jordbruk och mat, Miljögifter, Skog och naturvård, Globalt arbete, Miljörätt
Vi samlas i Naturskyddsföreningen i Skånes nya kansli, som ligger precis över gatan från tågstationen i Höör, adress Järnvägsgatan 8, senast klockan 13. Därifrån går vi tillsammans till möteslokalen Älvkullen, adress Älvgatan 2.
 
Agenda:
1 Valberedningen för Naturskyddsföreningen i Skåne, Thomas Hansson och Per Magnuson, har ordet.
 
2 Gruvor på Österlen. Thomas Hansson pratar om minerallagen, alunskiffer och uran, mineralhushållning och återvinning.
 
3 Rikskonferens i Kristianstad 11-12 maj (med utflykter även 10 och 13 maj). Missa inte möjligheten att åka på rikskonferens – i Skåne! – se det späckade programmet här https://skane.naturskyddsforeningen.se/2019/03/01/rikskonferens-kristian... Glöm inte sprida detta inom din krets.
 
4 Vild och Bortskämd är ett projekt som syftar till att öka mängden åtgärder för naturligt växande foder för klövviltet och för att minska konflikter mellan olika intressen. Bra information finns på https://www.facebook.com/vildochbortskamd/
 
5 Frågor som deltagarna vill ta upp
 
En bra stund ska ägnas åt fika och mingel, eftersom kretsrådet är ett tillfälle för olika kretsar att träffa kolleger och diskutera informellt kring gemensamma frågor. Det finns också möjlighet att anmäla fler ärenden före mötet. Dagordningen är flexibel!
 
Anmäl deltagare till magnus.billqvist@naturskyddsforeningen.se senast onsdag 27 mars.
 
Välkomna!