Kretsstämma Säter

Vi hälsar alla medlemmar välkomna

7 mars 2018 Onsdag 18:30 - 20:30 Säter Säter Skog och naturvård

Vi bjuder på förtäring

Samlingslokalen Magistratsvägen Siggebo