Kryptogamexkursion

Vi besöker ett av de områden i Risveden som har inventerats av Risvedengruppen. Inom området finns ett antal rödlistade arter samt ett flertal signalarter vilka visar värdet av sådana skogsområden. Vi vandrar runt och letar gemensamt efter både vanliga och sällsynta arter inom området. Vandringen blir ca 5 km, och beräknas vara ca 5 timmar. Terrängen är ofta obanad terräng så rejäla kängor eller stövlar rekommenderas. Medtag fika. Samling vid parkeringen i Brobacka kl. 10.

22 oktober 2017 Söndag 10:00 Alingsås Alingsås Skog och naturvård

Vi besöker ett av de områden i Risveden som har inventerats av Risvedengruppen. Inom området finns ett antal rödlistade arter samt ett flertal signalarter vilka visar värdet av sådana skogsområden. Vi vandrar runt och letar gemensamt efter både vanliga och sällsynta arter inom området. Vandringen blir ca 5 km, och beräknas vara ca 5 timmar. Terrängen är ofta obanad terräng så rejäla kängor eller stövlar rekommenderas. Medtag fika. Samling vid parkeringen i Brobacka kl. 10.