Kurs i lieslåtter

7 augusti 2015 Fredag 12:30 Hörjelgården Skåne länsförbund Jordbruk och mat, Skog och naturvård

Det är en extra kursdag på Hörjelgården fredagen 7 augusti, med Mats Rosengren som instruktör för lieslåtter!

Start 12.30!

Vi får lära oss att slipa liar, kanske knacka liar och använda lien. Ta gärna med din egen lie så blir den klar för de egentliga slåtterdagarna 15-16 augusti. Vi har också liar till utlåning.

Mats tar med sig material även för försäljning.

VÄLKOMNA!