Kvällsbesök i Hulans naturreservat

Under Stefan Larssons ledning får vi följa med på en kvällspromenad i och runt Hulans naturreservat.
I parken växer många fina gamla ekar och träd med fladdermöss och rikt insektsliv. Vi börjar kvällen med en fågelsångspromenad och får kanske även se några intressanta insekter.
När det börjar skymmafladdermusspanar vi med en detektor.

27 juni 2018 Onsdag 20:00 - 22:00 Lerum Lerum Skog och naturvård

Medtag fika och ta på er grova skor. Stefan väntar på oss vid Aspens

station kl. 20:00