Kyrksjölöten

Ett rikt fågelliv, en bra miljö för groddjur och geovetenskapligt intressanta istidslämningar i form av De Geer-moräner är något av vad detta område kan bjuda på. Margareta Lysell guidar i årets sista naturguidning bland granar och kala lövträd runt den lilla sjön.

Samling kl 11.00 Åkeshovs T-banestation, uppgång Åkeshovshallen.Ca 3 km, 2½-3 timmar. Ta med matsäck/fika och tänk på att ha ordentligt varma kläder.

10 december 2017 Söndag 11:00 - 14:00 Bromma Stockholm länsförbund Skog och naturvård

Ett rikt fågelliv, en bra miljö för groddjur och geovetenskapligt intressanta istidslämningar i form av De Geer-moräner är något av vad detta område kan bjuda på. Margareta Lysell guidar i årets sista naturguidning bland granar och kala lövträd runt den lilla sjön.

Samling kl 11.00 Åkeshovs T-banestation, uppgång Åkeshovshallen.Ca 3 km, 2½-3 timmar. Ta med matsäck/fika och tänk på att ha ordentligt varma kläder.

Att delta kostar 100 kr,  80 kr för medlem i Naturskyddsföreningen och under 18 år fritt. Du kan betala med SWISH. Vandringarna genomförs  i alla väder – ingen föranmälan behövs.