Långtur på Järvafältet

Här har funnits människor ända sedan bronsåldern vilket gett landskapet dess kulturprägel. Och sedan har militärens verksamhet under 1900-talet bidragit till att skydda det.
Peder Curman leder turen från Jakobsberg till Häggvik och berättar mer om hur och varför det numera ser ut som det gör med naturskogar, våtmarker och gamla kulturmarker.

17 september 2017 Söndag 10:00 - 15:00 Stockholm Stockholm länsförbund Skog och naturvård

Här har funnits människor ända sedan bronsåldern vilket gett landskapet dess kulturprägel. Och sedan har militärens verksamhet under 1900-talet bidragit till att skydda det.
Peder Curman leder turen från Jakobsberg till Häggvik och berättar mer om hur och varför det numera ser ut som det gör med naturskogar, våtmarker och gamla kulturmarker.

Samling kl 10.05 utanför spärrarna vid Jakobsbergs pendeltågstation. Cirka 9 km, 5 timmar. Att delta kostar 100 kr,  80 kr för medlem i Naturskyddsföreningen och under 18 år fritt. Vandringarna genomförs  i alla väder – ingen föranmälan behövs.
Ta med matsäck/fika och tänk på att ha ordentligt varma kläder.