Länsstämma

Falsterbonäsets Naturvårdsförening står som värd för länsstämman 2018.

Preliminärt program:

28 april 2018 Lördag 00:00 Naturum, Falsterbo strandbad Skåne länsförbund Hållbar konsumtion, Klimat, energi och transporter, Skola, Hav och fiske, Jordbruk och mat, Miljögifter, Skog och naturvård, Miljörätt

Falsterbonäsets Naturvårdsförening står som värd för länsstämman 2018.

Preliminärt program:

KL:9 Transport hyrbuss från Falsterbo strandbad till Falsterbo fyr
Kl.9.30 – 10.30 Fågelstationen/Falsterbo fyr
KL:10.30 – 11.00 Transport hyrbuss till skärfläckorna
Kl.11.00 – 11.45 Skärfläckor Skanörs hamn
KL:11.45 – 12.00 Transport hyrbuss till Falsterbo strandbad
Kl.12.00 – 13.30 Lunch Falsterbo strandbad
Kl.13.30 – 15.30 Länsstämma Falsterbo strandbad
Kl.15.30 – 16.30 ev. Naturum/Falsterbo strandbad guidning