Lie kurs med Lie Mats

Mats Rosengren lär dig att slå lie på gammalt och nytt vis.
Du får lära dig skillnaden mellan knacke-lie och slipe-lie!
Om du inte redan visste detta.
Lie slåtter ett trevligt sätt att slå gräs som ger motion och bullerfri miljö, samt känslan av
att dansa fram över ängen :-)

5 augusti 2017 Lördag 00:00 Trollhättan Trollhättan Klimat, energi och transporter, Skog och naturvård

Välkommen på en endagskurs i lieslåtter pris för kursen är 500 kr.

Anmälan till Torbjörn Karlsson telefon 072-889 81 05

Bindande anmälan senast 15 juli.