Lunchvandring längs kanalen

Känn historiens vingslag och lär dig träden längs vattnet. Karin Bergendal guidar.
Start från hörnan Lastageplatsen / Åvägen kl 12 och slut vid Lagmansgatan kl 12.40

23 augusti 2018 Torsdag 12:00 Kristianstad Kristianstad Skog och naturvård

Känn historiens vingslag och lär dig träden längs vattnet. Karin Bergendal guidar.
Start från hörnan Lastageplatsen / Åvägen kl 12 och slut vid Lagmansgatan kl 12.40