Mäns och kvinnors resande

Transporter, trafik och pendling är viktiga frågor med tanke på klimatkrisen. Men pendling ser olika ut beroende på kön: mäns och kvinnors resmönster är mycket olika. Om denna fråga resonerar trafikforskaren Lena Smidfeldt Rosqvist i ett föredrag på Lunds stadsbibliotek.

14 mars 2018 Onsdag 18:00 - 20:00 Lund Lund Klimat, energi

Ny forskning visar att 25 % av befolkningen står för hela 91 % av det totala bilåkandet. Skillnaderna mellan män och kvinnor – utom bland yngre – är också stora. Män reser längre sträckor och mer bil för alla ärenden och mest för pendling. De är mindre villiga att ändra sina vanor samtidigt som de har mer makt över transportbesluten. Vad innebär dessa fakta för klimatet och för framtiden?

 

Föredragshållaren Lena Smidfeldt Rosqvist är forskningschef på konsultföretaget Trivector. Hon forskar själv om resande med koppling till makt och jämställdhet.