Mäns och kvinnors resande - föreläsning på Stadsbiblioteket i Lund

Ny forskning visar att 25 % av befolkningen står för hela 91% av det totala bilåkandet. Skillnaderna mellan män och kvinnor – utom bland yngre – är stora. Män reser längre sträckor och mer bil för alla ärenden och mest för pendling. De är mindre villiga att ändra sina vanor samtidigt som de har mer makt över transportbeslut. Föredragshållaren Lena Smidfeldt Rosqvist från Trivector forskar om resande med koppling till makt och jämställdhet.

19 september 2018 Onsdag 18:00 - 20:00 Lund Lund Klimat, energi

Föreläsningen äger rum i Stadsbibliotekets atrium och följs av en frågestund och diskussion. För arrangemanget står Lunds Naturskyddsförening, Stadsbiblioteket och Lunds universitets Hållbarhetsforum.