Mikroplaster som miljöproblem

Spridning av mikroplast och dess effekter på naturen har på
senare tid seglat upp som ett oroande miljöproblem, då stora
utsläpp av plast kombinerat med en långsam nedbrytning gör
att mängderna i miljön förväntas öka. Zandra Gerdes som är
doktorand på Stockholms universitet berättar om hur fors-
karvärlden undersöker hur problemen i detta relativt okända
område egentligen ser ut och vad som kan göras åt dem.
Plats: Hamngatan 50. Info: Jan Holmbäck 070-719 22 00.

5 mars 2018 Måndag 18:30 Vaxholm Vaxholm Hav och fiske

Spridning av mikroplast och dess effekter på naturen har på
senare tid seglat upp som ett oroande miljöproblem, då stora
utsläpp av plast kombinerat med en långsam nedbrytning gör
att mängderna i miljön förväntas öka. Zandra Gerdes som är
doktorand på Stockholms universitet berättar om hur fors-
karvärlden undersöker hur problemen i detta relativt okända
område egentligen ser ut och vad som kan göras åt dem.
Plats: Hamngatan 50. Info: Jan Holmbäck 070-719 22 00.