Möte i Plangruppen

Info och diskussioner om vad som förevarit under året. Vidare diskuterar vi hur Naturskyddsföreningen bäst kan arbetsför att hänsyn ska tas till naturvårdsfrågorna i kommunens olika planarbeten.

6 november 2018 Tisdag 19:00 Alingsås Alingsås Skog och naturvård

Vi träffas kl. 19 i Studiefrämjandets lokal som finns på andra våning ovan Ramirent Göteborgsvägen 10. Info och diskussioner om vad som förevarit under året. Vidare diskuterar vi hur Naturskyddsföreningen bäst kan arbetsför att hänsyn ska tas till naturvårdsfrågorna i kommunens olika planarbeten.
Ansvarig: Lennart Gustafson tfn. 0322-63 81 75 eller 0722-16 77 00