Natur och annat på Färöarna

Välkommen till att få en introduktion i ord och bild, till ett annorlunda land både vad gäller natur och kultur.

Onsdag 16 jan, kl. 19.00.

Föreningslokalen Vadaregatan 3.

Entré 50:-kr inkl. fika.

16 januari 2019 Onsdag 19:00 Karlskoga Karlskoga Klimat, energi

Välkommen till att få en introduktion i ord och bild, till ett annorlunda land både vad gäller natur och kultur.

Onsdag 16 jan, kl. 19.00.

Föreningslokalen Vadaregatan 3.

Entré 50:-kr inkl. fika.