Natur- och kulturvandring i Tattamåla naturreservat

Vi blir guidade genom skiftande naturmiljöer med vackra hagmarker, ädellövskogar och blandskogar med tall och bok.

27 maj 2018 Söndag 10:00 - 13:00 Karlshamn Karlshamn Skog och naturvård

Vi blir guidade genom skiftande naturmiljöer med vackra hagmarker, ädellövskogar och blandskogar med tall och bok.

Samling: vid hembygdsgården Halahult kl. 10.00.

Samåkning: Teaterparken vid BS-tryck kl. 09.15.