Naturguidekurs 15 september

15 september 2018 Lördag 00:00 Siljansnäs Dalarna länsförbund Skog och naturvård

Naturguidekurs

Lördagen den 15 september 2018

på Naturum Dalarna, Siljansnäs, Leksand

Denna kurs genomförs under en heldag med ca 3 timmars distansutbildning. Inför kursen kommer du att få hemuppgifter att förbereda.

Kursen genomförs både inom- och utomhus varför det är viktigt att du klär dig bra efter rådande väderförhållanden.

En extra tröja eller regnkläder kan behövas.

Anmälan och frågor till: Marianne Sellner, Studiefrämjandet Mitt, Hjortnäsvägen 5, 793 31 Leksand.

Tel: 076-778 60 70 E-post: marianne.sellner@studieframjandet.se

Senast 29 augusti 2018

 

Kostnad:  Studiefrämjandet står för avgiften för sina cirkelledare, anställda och förtroendevalda.

Lunch och fika ingår. Behöver du specialkost meddela oss så snart som möjligt.