Naturkväll Stångby mosse

Här finns stora möjligheter till orkid'espaning. Området är mycket artrikt och har vi tur gör vi några riktiga fynd. Förutom att njuta av blommorna, hoppas vi även kunna höra näktergalens sång.

Samling: Lomma busstation kl. 18.00, Bjärreds centrum kl.18.15.

7 juni 2018 Torsdag 18:00 - 20:30 Stångby Lomma-Bjärred Skog och naturvård

Här finns stora möjligheter till orkid'espaning. Området är mycket artrikt och har vi tur gör vi några riktiga fynd. Förutom att njuta av blommorna, hoppas vi även kunna höra näktergalens sång.

Samling: Lomma busstation kl. 18.00, Bjärreds centrum kl.18.15.