Naturnatten på Stenshuvud - fladdermöss, nattfjärilar, grodor

Tisdagen den 5 juni kl.21.00

5 juni 2018 Tisdag 21:00 - 00:00 Simrishamn Österlen Skog och naturvård

Tisdagen den 5 juni kl.21.00

Kvällen före nationaldagen blickar vi in i de nattaktiva
djurens värld. Rune Gerell och Karin Gerell Lundberg
berättar om fladdermöss och låter oss under en prome-
nad lyssna på deras ultraljud, omvandlade till för oss
människor hörbara läten med hjäp av en 'fladdermus-
detektor'. Per nyström och Martin Stoltze är våra cice-
roner vid UV-lampan och lakanet, som attraherar
många nattfjärilar. Vågar vi hoppas på besök av stora
och färggranna svärmare?
På hemvägen finns det möjlighet att stanna till vid Sva-
besholmsreservatet, där lövgroderna nog fortfarande
håler sin nattliga konsert.

Möt upp vid NaturumStenshuvud klockan 21.00, där vi
börjar kvällen med korta föredrag om fladdermöss och
nattfjärilar. Aktiviteterna torde sedan - om vädret tillåter
- fortsätta till midnatt, men man kan avvika, när man blir
sömnig. Medtag pannlampa eller ficklampa.

Naturnatten är ett samarrangemang mellan ÖNF, Natur-
skydddsförenigen i Färs och Stenshuvuds nationalpark.