Naturskyddsföreningens riksstämma 2016

Välkommen till Naturskyddsföreningens riksstämma 2016! I år håller vi till i Norrköping.

18 juni 2016 Lördag 08:30 - Söndag 18:00 Norrköping Naturskyddsföreningen riks Klimat, energi, Skola, Hav och vatten, Jordbruk och mat, Miljögifter, Skog och naturvård, Globalt arbete, Miljörätt

Alla medlemmar hälsas välkomna till riksstämma i Norrköping den 18-19 juni!

Vi kör igång redan på fredagen den 17 juni med olika kringarrangemang som nätverksträffar och utflykter i trakten arrangerade av Naturskyddsföreningen Östergötland och Norrköpingskretsen.

Här hittar du programmet!

Här har du all praktisk info!

Och här ligger stämmohandlingarna

Riksstämman är Naturskyddsföreningens årsmöte. Ombud från alla kretsar (lokalföreningar) väljer tillsammans en ny styrelse och tar beslut om motioner och propositioner. Alla medlemmar har yttrande- och förslagsrätt. Är du intresserad av att vara ombud för din krets eller länsförbund kontakta >Naturskyddsföreningen på din ort.

Stämmosupport

Behöver du eller din krets/ditt länsförbund hjälp med att få tag i stämmohandlingarna, att ladda ner dem eller något annat kan ni kontakta vår stämmosupport – tel: 08-702 65 52.

Vill du diskutera motioner, läsa om valberedningens arbete och annat om stämman så gå in på Naturkontakt, Naturskyddsföreningens medlemsforum. Mer info om Naturkontakt: https://riksstamma.naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/

Varmt välkomna!