Natursnokarna maj-snokar

Tid: söndag 6 maj kl. 9.00-11.30

Natursnokarna i Värnamo åker denna dag till Rusarebo äng.
Samling för samåkning från parkeringen vid Kafferepet 09:00.
Meddela vid anmälan om ni har lediga platser i bilen.

Ta med egen fika och/eller något att grilla, kläder efter väder och sittunderlag.
"Natursnokarna i Värnamo vill välkomna fler barn 3-6 år och deras vuxna ut i naturen. Vi gör utflykter och lär oss genom att leka upptäcka och undersöka"
Äldre och yngre syskon är också välkomna efter egen förmåga.

6 maj 2018 Söndag 09:00 Värnamo Värnamo Skog och naturvård

Tid: söndag 6 maj kl. 9.00-11.30

Natursnokarna i Värnamo åker denna dag till Rusarebo äng.
Samling för samåkning från parkeringen vid Kafferepet 09:00.
Meddela vid anmälan om ni har lediga platser i bilen.

Ta med egen fika och/eller något att grilla, kläder efter väder och sittunderlag.
"Natursnokarna i Värnamo vill välkomna fler barn 3-6 år och deras vuxna ut i naturen. Vi gör utflykter och lär oss genom att leka upptäcka och undersöka"
Äldre och yngre syskon är också välkomna efter egen förmåga.

Till hösten snokar vi den 9/9, 21/10 och 2/12.
https://www.facebook.com/events/403445560077585/

Kontakta oss på natursnokarna.varnamo@gmail.com eller ring snokledare Rose-Marie på 072-2150554.