Naturutflykten till Värmeln du inte får missa

Söndag 30 juni blir det en annorlunda naturutflykt - en skärgårdstur i Värmeln!
Förutom båtturen gör vi ett strandhugg på Krokstadön som är en av flera öar i den arkipelag som naturreservatet omfattar i mellersta delen av Värmeln, rakt väster om Högboda.

30 juni 2019 Söndag 09:30 - 15:00 Karstad Karlstad Klimat, energi, Hav och vatten, Skog och naturvård

Krokstadön ett naturreservat mitt i sjön Värmen
En gång i tiden var Krokstadön ett sommarparadis för ägarna till Borgviks bruk. Flera byggnader finns kvar på ön från denna tid.
Med det var för att skydda de lövträdsrika öarna och branta barrskogssluttningarna i östra delen av sjön Värmeln som naturreservatet bildades år 2016.
Anmälan och information Owe Nordling
owe@karwe.se - 070-555 68 40
För samåkning och vägledning samling 09.30 söndag 30 juni vid parkeringen mellan Sundstagymnasiet och macken Cirkel K på Sundsta.