Naturvårdsröjning på Hörjelgården

18 februari 2017 Lördag 10:00 - 14:00 Hörjelgården, Sjöbo Kommun Skåne länsförbund Skog och naturvård

Vill du hjälpa oss med naturvårdsröjning i Hörjelgårdens betesmarker? Björnbär av olika arter samt slån har en oerhörd växtkraft när de väl etablerat sig i en betesmark och tar då, genom beskuggning, bort överlevnadsmöjligheten för gräs och örter. Därför måste de förstnämnda arterna årligen hållas tillbaka. Om vi inte röjer bort dem kommer de inom ett par år att ta över, i stort sett hela, de betesmarker vi vill värna om och orsaka total igenväxning. Vi bränner även de rishögar som vi tidigare samlat ihop.