Önneslövs fälad - en naturpärla

Marker som betats under lång tid är hem för många arter, som orkidéer, fjärilar och vildbin. Naturkonsulten Andreas Malmqvist har inventerat områden nära Dalby och Torna Hällestad och funnit en rik biologisk mångfald. Lunds Naturskyddsförening följer med Andreas på en vandring på någon kilometer på Önneslövs fälad.

2 juli 2017 Söndag 10:00 Lund Skåne länsförbund Skog och naturvård

 

Avfärd med buss 160 från Lund C kl 9:43 till hållplats Knivsåsen. Samling på parkeringsplatsen intill busshållplatsen vid avtagsvägen mot Björnstorp kl 10:10. Buss 160 går tillbaka till Lund en gång i timmen. Samarrangemang med Naturum Skrylle och Lunds kommun.

 

Andreas Malmqvists inventering kan läsas på www.lund.se/globalassets/lund.se/bygg_bo/natur-naturvard/naturvardspubli...