Orkidévandring i en gömd pärla

Ett samarrangemang med Västkuststiftelsen. Samåkning från Falköing kl 17.15 till Mularps kyrka för att plocka ihop oss i så få bilar som möjligt eftersom parkeringsmöjligheterna är begränsade. 

13 juni 2019 Torsdag 18:00 - 21:00 Falbygden Falbygden Skog och naturvård

Ett samarrangemang med Västkuststiftelsen. Samåkning från Falköing kl 17.15 till Mularps kyrka för att plocka ihop oss i så få bilar som möjligt eftersom parkeringsmöjligheterna är begränsade. 

På Gerumsbergets västsluttning ligger ett naturreservat på 17 ha som innehåller rikkärr, ädellövsskog och lövsumpskog. Reservatet har flera rikkärr, dessa ligger ordnade som "trappsteg", och får sina tillflöden från källor i sluttingen. Bildning av kalktuff förekommer. Floran i kärren är rik, med arter som axag, loppstarr, brudborste, ängsnycklar, sumpnycklar, kärrknipprot, klockljung, brudsporre, flugblomster, majviva, dvärglummer och smörboll. Dessutom förekommer den sällsynta svampen sumpäggsvamp och den ovanliga levermossan rikkärrskapania. Våtmarkerna är klassade som klass 1 i Våtmarksinventeringen, samt ingår i myrskyddsplanen. Reservatet är en våtmark, så stövlar och myggmedel rekommenderas. Ta med fikakorgen.