Orkidévandring i Nohlmarken.

Tisdagen 1 augusti klockan 18.30

Vi fortsätter traditionen med orkidévandringarna i Nohlmarken. Under en säsong kan man i reservatet finna inte mindre än hälften av alla i länet funna orkidéer, nämligen 15 arter. Vid tidpunkten för denna vandring kan man kanske finna ca 10 blommande arter, en del i mycket stort antal. Dessutom förekommer en massa andra, såväl vackert prunkande som mindre prunkande arter. Totalt har mer än 400 olika kärlväxter blivit påträffade i området sedan 1986. Vandringen tar 1½-2 tim. Medtag gärna fika! Samling vid Nohlmarkens P-plats kl. 18.30.

1 augusti 2017 Tisdag 18:30 Skövde Skövde Skog och naturvård

Tisdagen 1 augusti klockan 18.30

Vi fortsätter traditionen med orkidévandringarna i Nohlmarken. Under en säsong kan man i reservatet finna inte mindre än hälften av alla i länet funna orkidéer, nämligen 15 arter. Vid tidpunkten för denna vandring kan man kanske finna ca 10 blommande arter, en del i mycket stort antal. Dessutom förekommer en massa andra, såväl vackert prunkande som mindre prunkande arter. Totalt har mer än 400 olika kärlväxter blivit påträffade i området sedan 1986. Vandringen tar 1½-2 tim. Medtag gärna fika! Samling vid Nohlmarkens P-plats kl. 18.30.