Orkidévandring i Nohlmarken 2018

Orkidévandring i Nohlmarken
Måndag 25 juni kl 18.30

25 juni 2018 Måndag 18:30 Skövde Skövde Jordbruk och mat, Skog och naturvård

Orkidévandring i Nohlmarken
Måndag 25 juni kl 18.30
Årets första orkidévandring i Nohlmarken. I Nohlmarken kan man under en säsong finna inte mindre än hälften av alla i länet funna orkidéer nämligen 15 arter. Vid tidpunkten för denna vandring kan man kanske finna ca 10 blommande arter, en del i mycket stort antal. Dessutom förekommer en massa andra, såväl vackert prunkande som mindre prunkande arter. Totalt har mer än 400 olika kärlväxter blivit påträffade i området sedan 1986. Vandringen tar 1½-2 tim. Medtag gärna fika! Samling vid Nohlmarkens P-plats kl. 18.30. ett samarr med Västkuststiftelsen Guider: Kurt-Anders Johansson 0500-41 17 80 eller 070-630 17 36 RolfGöran Carlsson 070-571 34 35