Örnbuss till Tosteberga- Landön

Ta bussen från naturum Vattenriket till de övervintrande örnarna vid kusten. Anmälan till naturum. Pris 100 kr. Samarrangemang med NÖ Skånes Fågelklubb och naturum Vattenriket.

28 januari 2018 Söndag 09:00 - 13:00 Kristianstad Kristianstad Skog och naturvård

Ta bussen från naturum Vattenriket till de övervintrande örnarna vid kusten. Anmälan till naturum. Pris 100 kr. Samarrangemang med NÖ Skånes Fågelklubb och naturum Vattenriket.