Örnskådning

 

 

Söndagen den 14 januari  kl  09.00

14 januari 2018 Söndag 00:00 Simrishamn Österlen Skog och naturvård

 

 

Söndagen den 14 januari  kl  09.00

Örnskådning i Tosteberga

Vi åker till Tosteberga som tidigare år och hoppas få se många havs-

örnar. Eventuellt kan vi fånga något annat också i kikaren. Någon

gång har vi sett säl. Stig Lundquist är vår guide.

Samling: Parkeringen vid Röken i Simrishamn.Ring Claes Hansson,

om du undrar över något.

Medtag: Kikare förstås och kanske kamera. Fika och var varmt klädd

från topp till tå.

Kontaktperson: Claes Hansson 0705-129988