Örnskådning i Stigfjorden

14 januari 2018 Söndag 10:00 - 15:00 Tjörn Tjörn Skog och naturvård

Vi åker till lämpliga platser på Mjörn och Askeröarna där det finns öppet vatten. Förutom örn hoppas vi på övervintrande sjöfåglar, t ex salskrake. Samling Sundsbys stora parkeringsplats. Kontakt & guide: Per Undeland, 0734-19 84 50.