Pär Holmgren

Efter 20 år som meteorolog på SVT arbetar Pär som naturskadeexpert på Länsförsäkringar, främst med klimatförändringarna. Han föreläser om kopplingarna mellan miljöfrågor, klimatfrågor och mer humanitära frågeställningar.

5 november 2018 Måndag 18:00 - 20:00 Södermalm, rikskansliet Stockholm krets Klimat, energi

Efter 20 år som meteorolog på SVT arbetar Pär som naturskadeexpert på Länsförsäkringar, främst med klimatförändringarna. Han föreläser om kopplingarna mellan miljöfrågor, klimatfrågor och mer humanitära frågeställningar. Går vi mot en ny istid eller blir det bara varmare? Pär vill förklara kopplingarna mellan de rena miljöfrågorna, de naturvetenskapliga frågorna och deras följdverkningar samt de mer humanitära frågeställningarna.

Pär Holmgren lär dig tolka de många klimatbudskap som möter oss och ger också tips om hur du kan ”klimatsäkra” ditt dagliga liv. 

Samling: Lokaländring – ny lokal är Bryggarsalen, Norrtullsgatan 12N. Salen öppnar kl 17.30 och föreläsningen börjar kl 18.00.

Info & anmälan: Senast 1 november till Peder Berentsen, info@framtidsspaning.se.