Påverka havsplanerna!

8 mars 2018 Torsdag 17:30 - 21:00 Gävle Gävleborg länsförbund Hav och fiske

Plats: Musikhuset, Kyrkog. 32 i Gävle

Uppdatering! Medverkan av:

  • Mia Svedäng, rikskansliet
  • Länsstyrelsen Gävleborg
  • Ulrik, BirdLife Sveriges Ornitologiska Förening

Vill du vara med och arbeta för att Sveriges nya havsplaner kommer att ta stor hänsyn till havets unika naturvärden och på allvar bidra till att vi uppnår våra nationella och internationella miljömål?  Då har du chansen nu!

Vi har under våren 2018 en unik möjlighet att påverka hur Sveriges framtida havsplaner ska utformas. Naturskyddsföreningen och BirdLife Sverige arrangerar därför en workshop om havsmiljön och de framtida havsplanerna tillsammans. Vi  hoppas att du  vill vara med och diskutera havsmiljö och påverka havsplanernas utformning! 

Anmäl dig senast 5 mars via http://alturl.com/bzna6 

Vi bjuder på lättare förtäring.Varmt välkommen!