Politikerutfrågning om miljöfrågor på Tjörn

20 november 2017 Måndag 19:00 - 21:00 Tjörn Tjörn Hållbar konsumtion, Klimat, energi och transporter, Skola, Jordbruk och mat, Skog och naturvård

Naturskyddsföreningen på Tjörn bjuder in alla partier i Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott på panelsamtal och debatt om miljöpolitiken på Tjörn. Allmänheten är välkommen att närvara och ställa frågor. Vi från Naturskyddsföreningen hoppas på ett intressant och bra samtal!

Tid: 20 november 2017. Klockan 19:00 - 21:00.

Plats: Stora Tjörnsalen, kommunhuset i Skärhamn​