Promenad längs Stenebyälven

Torsdag 27 juli kl 17.00.
Vi går längs den spångade leden utmed Stenebyälven. Den rika grönskan gör promenaden till ett nästan tropiskt äventyr. Vi startar från den norra p-platsen vid Steneby kyrka. Slingan är drygt en kilometer lång. Samarrangemang med Steneby Bygdegårdsförening, Steneby Hembygdsförening och Studiefrämjandet. Arrangemanget ingår i kommunens kulturvecka. Hela programmet kan hittas på Bengtsfors kommuns hemsida.
Ledare: Inge Haraldsson, 0531-33059.

27 juli 2017 Torsdag 17:00 Steneby Skogsdal Skog och naturvård

Torsdag 27 juli kl 17.00.
Vi går längs den spångade leden utmed Stenebyälven. Den rika grönskan gör promenaden till ett nästan tropiskt äventyr. Vi startar från den norra p-platsen vid Steneby kyrka. Slingan är drygt en kilometer lång. Samarrangemang med Steneby Bygdegårdsförening, Steneby Hembygdsförening och Studiefrämjandet. Arrangemanget ingår i kommunens kulturvecka. Hela programmet kan hittas på Bengtsfors kommuns hemsida.
Ledare: Inge Haraldsson, 0531-33059.