Promenad på Villingsbergs skjutfält - Karlskoga

Villingsbergs skjutfält har, hur konstigt det nu kan låta, genom att det förr ofta var avlyst till viss del varit ett naturfredat område. Skjutningar och andra aktiviteter från militärens sida verkar inte ha varit till någon nackdel för viltstammen. Snarare tvärtom. Numera är militärens användning av området betydligt glesare och allmänheten har möjlighet till tillträde tämligen ofta.

1 mars 2014 Lördag 09:00 - 14:00 Villingsbergs skjutfält Karlskoga Skog och naturvård

Villingsbergs skjutfält har, hur konstigt det nu kan låta, genom att det förr ofta var avlyst till viss del varit ett naturfredat område. Skjutningar och andra aktiviteter från militärens sida verkar inte ha varit till någon nackdel för viltstammen. Snarare tvärtom. Numera är militärens användning av området betydligt glesare och allmänheten har möjlighet till tillträde tämligen ofta.

Av skogsfågel kan man påfallande ofta få se orre i stora flockar och det är inte ovanligt att speciellt på höstkanten träffa på kringstrykande kungsörn. Älg, rådjur, hare och räv är tämligen vanliga, men förekomsten av lo och en flock vargar, gör att numerären i viltbeståndet är dynamiskt. Om skjutfältet inte är stängt p g a skjutning, så kommer vi i dag att ta oss in där samt göra en vandring på väg och se vad som finns att upptäcka. Skulle skjutningar pågå, kommer vi att bege oss till en lämplig trakt i skjutfältets närhet. Kläder efter väder, matsäck och kikare om du har rekommenderas.

Samling på Sjöviksplan utefter Hertig Carls allé i Karlskoga 9.00 för samåkning i egna bilar till skjutfältet.