Rädda mnemosynefjärilen - Arbetsdag

En av Sveriges mest sällsynta fjärilar, mnemosyne eller svart apollo, finns på några få ställen kring Ronneby. Läget för fjärilen är akut. En anledning till att de försvinner är att landskapet växer igen. För att skapa mer gynnsamma biotoper för dem kommer vi denna dag att arbeta praktiskt med sågar, sekatörer och eldning av ris. Arbetet kommer att pågå hela dagen, Här finns jobb för alla och även kortare arbetsinsatser är välkomna. Vi kommer att arbeta vid Påtorp i närheten av den nya ridanläggningen, i närheten av P vid Flisberget. Ta gärna med egen matsäck, grillmöjligheter finns.

28 oktober 2017 Lördag 09:00 - 16:00 Ronneby Ronneby Skog och naturvård

En av Sveriges mest sällsynta fjärilar, mnemosyne eller svart apollo, finns på några få ställen kring Ronneby. Läget för fjärilen är akut. En anledning till att de försvinner är att landskapet växer igen. För att skapa mer gynnsamma biotoper för dem kommer vi denna dag att arbeta praktiskt med sågar, sekatörer och eldning av ris. Arbetet kommer att pågå hela dagen, Här finns jobb för alla och även kortare arbetsinsatser är välkomna. Vi kommer att arbeta vid Påtorp i närheten av den nya ridanläggningen, i närheten av P vid Flisberget. Ta gärna med egen matsäck, grillmöjligheter finns. Kontaktperson: Robert Ekholm 073 200 96 94.