Rågsveds friområde

Ett alldeles nytt naturreservat planeras nu i det gamla kultur-landskapet mellan bostads-områdena och industrimarkerna vid sjön Magelungens nordvästra hörn. Med meandrande vattendrag, åldriga ekar och starkt präglat av det tamdjurbete som funnits här sedan folkvandringstid eller kanske ända sedan bronsåldern. Anders Tranberg leder turen från Rågsveds tunnelbana till Farsta.

Samling kl 11.00 vid T-bana Rågsved, avslut vid Farsta Gård alternativt Farsta C.
Ca 5-6 km, 4 timmar.

15 juli 2018 Söndag 11:00 - 15:00 Stockholm Stockholm länsförbund Skog och naturvård

Ett alldeles nytt naturreservat planeras nu i det gamla kultur-landskapet mellan bostads-områdena och industrimarkerna vid sjön Magelungens nordvästra hörn. Med meandrande vattendrag, åldriga ekar och starkt präglat av det tamdjurbete som funnits här sedan folkvandringstid eller kanske ända sedan bronsåldern. Anders Tranberg leder turen från Rågsveds tunnelbana till Farsta.

Samling kl 11.00 vid T-bana Rågsved, avslut vid Farsta Gård alternativt Farsta C.
Ca 5-6 km, 4 timmar.

Att delta kostar 100 kr,  80 kr för medlem i Naturskyddsföreningen och under 18 år fritt. Vandringarna genomförs  i alla väder – ingen föranmälan behövs. Ta med matsäck/fika och tänk på att ha ordentligt varma kläder. 

*) Kan ändras. Kontrollera tiden med SLs trafikinformation: http://sl.se/