Röjning Breviks strandängar

19 augusti 2017 Lördag 10:00 - 15:00 Tjörn Tjörn Skog och naturvård

Samling vid Bygdegården i Dyreby. Nedanför det lilla torpet har vyn alltid varit helt betagande men på senare år har betet blivit allt svagare och strandängarna håller på att tappa sin lockelse. Kontakt: Anita Allendes 0709-94 34 53 eller Said Östberg 0738-49 00 57.