Röjning i Glans kalkbrott

Följ med till det vackra kalkbrottet och lär dig röja.

7 april 2018 Lördag 09:00 - 14:00 Norrköping Norrköping Skog och naturvård

Vi röjer sly, eldar. och gör en viktig naturvårdsinsats. 

Samling kl 9:00 i korsningen Östra Prommenaden/Hospitalsgatan för samåkning. Ta med handskar, såg eller sekatör om du har. Några redskap finns att låna. Tag med fika. Föreningen bjuder på eventuella reskostnader.