Seminarium – Hur kan finanssektorn bidra till hållbar utveckling?

Med ett klimatavtal i hamn och växande krav på företagens ansvarstagande, samtidigt som förtroendet för finanssektorn minskar, öppnar sig möjligheter för att utveckla hållbara finansiella produkter.

9 mars 2016 Onsdag 15:30 - 18:00 Göteborg Naturskyddsföreningen riks Globalt arbete

Allt fler finansiella institutioner har börjat inse värdet av att arbeta långsiktigt för en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. Hur ser denna utveckling ut inom den finansiella sektorn? Hur kan banker, försäkringsbolag, fastighetsförvaltare och offentliga institutioner påverka utvecklingen i en mer hållbar riktning och beakta även sociala och miljömässiga aspekter vid kreditgivning och i investeringsbeslut?

Detta är det första seminariet inom ramen för projektet Dubbelt så grön

Tid: Onsdag 9 mars kl 15.30-18.00 (fika finns från 15.30, seminariet startar 16.00) 

Plats: SEB-salen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Vasagatan 1, Göteborg

> Anmäl dig här

Medverkande:

  • Eva Eiderström, avdelningschef Handla Miljövänligt, inleder med bakgrund till projektet samt deltar i paneldiskussionen
  • Jakob König från Fair Finance Guide ger en översikt över finansbranschens hållbarhetsarbete och sina tankar om hur finansbranschen kommer se ut framöver
  • Jonas Nilsson från Göteborgs Universitet ger en bakgrund till konsumenters attityder kopplat till hållbar finans och potentialen för hållbara finansiella produkter
  • Cecilia Widebäck-West, hållbarhetschef på SEB, presenterar hur SEB förhåller sig till konsumenters beteenden och hur de skapar produkter för att möta efterfrågan, samt SEB:s samarbete med Världsbanken om gröna obligationer 
  • Thomas Nystedt, finanschef på Vasakronan som 2013 gav ut världens första gröna företagsobligation, deltar i paneldiskussionen
  • Ingrid Westerfors, regionansvarig Ekobanken Väst, en etisk bank som har allmännytta och medlemsnytta som främsta drivkraft, deltar i paneldiskussionen
  • Nina Ekelund från Hagainitiativet är dagens moderator

Seminariet ordnas i samarbete med Västra Götalandsregionen och HaSS - Handels Students for Sustainability. 

#grönfinans