Sensommarflora vid Barsebäckshamn

Sommaren lider mot sitt slut men ute vid kusten finns ännu många växter som blommar som bäst. Vi hoppas kunna se många fina växter i det artrika strandpartiet norr om Barsebäckshamn.

10 september 2017 Söndag 11:15 Barsebäckshamn Lund Skog och naturvård

Här finns åtskilliga sällsynta växter, exempelvis strandsötväppling. Staffan Nilsson berättar om denna och andra växter som sensommaren kan bjuda på. Floravandringen kommer att vara anpassad för nybörjare.

Vi åker med tåget från Lund C kl. 11:26 mot Kävlinge, där vi byter till buss 122 mot Barsebäckshamn. För den som ansluter på plats är det samling på p-platsen vid infarten till byn kl. 12:18 då bussen anländer. För hemfärd avgår bussen kl. 15:18.